SUTARTIS TARP NAUDOTOJO IR UAB „LT projects“ DĖL SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

1. ĮVADINĖ DALIS

Sveiki atvykę į www.fordentist.lt interneto svetainę (toliau – „Svetainė“) sukurtą ir priklausančią UAB „LT projects“, juridinio asmens kodas: 302462987, adresas: Šiaurės pr. 5B, LT-49191 Kaunas, Lietuva (toliau – „Mes“, „Bendrovė“, „LT projects“).

Toliau pateiktas teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų ir „LT projects“, kurį privalote sudaryti norėdami efektyviai naudotis Svetaine (toliau – „Sąlygos“).

Išsamesnės informacijos apie tai, kas mes esame ir ką galime Jums pasiūlyti, galite rasti mūsų Svetainėje. Be to, norėdami su mumis susisiekti, mūsų kontaktinę informaciją rasite šių Sąlygų pabaigoje.

 

2. NAUDOTOJO SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS IR ĮSIPAREIGOJIMAS JŲ LAIKYTIS

 

Siekiant visapusiškai pateisinti Jūsų lūkesčius dėl sklandaus mūsų Svetainėss veikimo, informuojame Jus, kad, prisijungdami prie Svetainės ar naudodamiesi ja, Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis bei visomis kitomis sąlygomis, taisyklėmis ir politikomis, kurias Jums esame pateikę, ir įsipareigojate jų laikytis.

Šios Sąlygos yra teisiškai įpareigojantis dokumentas, apibrėžiantis Mūsų ir Jūsų teises, pareigas ir atsakomybę.

Jūsų naudojimuisi tam tikromis Svetainėje prieinamomis paslaugomis ar medžiaga bus taikomos bet kurios paskelbtos su tokių paslaugų ar medžiagos naudojimu susijusios taisyklės, kuriose gali būti ir kitų sąlygų be šiose Sąlygose įtvirtintųjų. Šiose Sąlygose pateiktos nuorodos į visas tokias jų dalimi esančias gaires ar taisykles.

Naudodamiesi Svetaine sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, dabar pat uždarykite Svetainę. Jei nesate patenkinti Svetaine ar bet kokiais kitais Svetainėje esančiais produktais, paslaugomis, turiniu ar kita informacija, Jūs galite nutraukti naudojimąsi Svetaine ir (arba) konkrečiais produktais ar paslaugomis. Jūsų susitarimas su mumis dėl šių Sąlygų laikymosi įsigalioja iš karto Jums pradėjus naudotis Svetaine.

 

3. ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 

Mes aiškiai pasiliekame teisę be kuriuo metu keisti šias Sąlygas, Jums apie tai iš anksto nepranešdami. Jūs pripažįstate ir sutinkate su įsipareigojimu periodiškai peržvelgti Svetainę bei šias Sąlygas ir susipažinti su bet kokiais pakeitimais. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine po šių pakeitimų reikš Jūsų sutikimą su pakeistomis sąlygomis Sąlygos įsipareigojimą laikytis pakeistų Sąlygų.

Kita vertus, jei informaciniais tikslais nurodysite savo elektroninio pašto adresą, mes stengsimės su Jumis susisiekti ir informuoti apie Sąlygų pakeitimus.

Šiose Sąlygose vartojama sąvoka „Susijęs asmenys“ apima mūsų savininkus, dukterines bendroves, susijusias bendroves, pareigūnus, direktorius, tiekėjus, partnerius, rėmėjus ir reklamuotojus, ir apima (be apribojimų) visus kuriant, gaminant ir (arba) teikiant naudojimui Svetainę ir (arba) jų turinį dalyvaujančius asmenis.

 

 4. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

Svetainėje teikiame įvairias paslaugas. Atitinkamose svetainės skiltyse galite rasti išsamų dvetainės funkcijų ir jose ar per jas teikiamų paslaugų aprašymą.

Jūs savo sąskaita apsirūpinate visa naudojimuisi paslaugomis reikalinga įranga, įskaitant kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, modemą ir interneto prieigą (įskaitant visus su tokia prieiga susijusius mokesčius), ir pan.

Mes pasiliekame išimtinę teisę bet kuriuo metu ir iš anksto Jūsų neįspėję pakeisti Svetainę, įskaitant bet kurią svetainės funkciją, arba nutraukti jų veikimą. Mūsų pasinaudojimas šia teise nesukelia atsakomybės prieš Jus ar bet kurį trečiąjį asmenį. Šios Sąlygos taip pat taikomos visoms Svetainėje teikiamas funkcijas papildančioms ar pagerinančioms naujoms funkcijoms.

 

5. ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 

Norėdami naudotis kai kuriomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, turėsite naudoti paskyrą ir slaptažodį, kuriuos gausite užpildę mūsų internetinę registracijos anketą, arba Jums reikės užpildyti tam tikras anketas, kuriose turėsite pateikti tam tikrą asmeninę informaciją ir duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad mes naudojame „Facebook“ ir „Google“ tapatybės patvirtinimo paslaugas. Todėl, norėdami Svetainėje naudotis kai kuriomis mūsų paslaugomis, galite prisijungti per „Facebook“ ir „Google“ paskyras. Jei naudosite pastarąsias tapatybės patvirtinimo priemones, mums bus perduoti Jūsų „Facebook“ arba „Google“ naudotojo vardai.

Pateikdami savo asmens duomenis patvirtinate, kad visa mums pateikta informacija yra teisinga ir tiksli ir įsipareigojate prižiūrėti ir atnaujinti šią informaciją, kad ji būtų aktuali, išsami ir tiksli. Kad galėtume tinkamai teikti savo paslaugas, turite mums pateikti būtiną ir reikalingą informaciją. Kadangi mes neprisiimame atsakomybės už pateiktos informacijos teisingumą ir tinkamumą, Jūs atsakote už tinkamą šio įsipareigojimo vykdymą.

Mes įsipareigojame užtikrinti Jūsų pateiktos asmeninės informacijos apsaugą. Informacijos apie Jus, Jūsų asmens duomenų rinkimas, slapukų parsiuntimas ir kiti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir privatumu susiję klausimai reglamentuojami „Privatumo sutartyje“.

 

6. VEIKSMAI SVETAINĖJE

 

Jūsų naudojimuisi Svetaine taikomi visi galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, ir Jūs asmeniškai atsakote už per Svetainę vykdomų Jūsų susirašinėjimų turinį. Skelbdami informaciją ar kitaip naudodamiesi bet kuria ryšio paslauga, interneto pokalbių kambariu, pranešimų lenta, naujienų grupe, programinės įrangos biblioteka ar kita interaktyvia paslauga, kuri gali būti teikiama Svetainėje, Jūs sutinkate, kad neįkelsite, nesidalinsite, neskelbsite ar kitaip neplatinsite jokio turinio, įskaitant tekstą, susirašinėjimus, programinę įrangą, fotografijas, garso įrašus, duomenis ar kitą informaciją:

●     kuris yra neteisėtas, grasinančio pobūdžio, užgaulus, priekabiaujančio pobūdžio, šmeižikiškas, apgaulingas, melagingas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, nusikalstamas, aiškiai ir vaizdžiai aprašo ar pasakoja apie lytinius santykius (įskaitant, bet neapsiribojant, į kitą asmenį ar asmenų grupę nukreiptą agresyvią ar grasinamojo pobūdžio kalbą su seksualinėmis užuominomis) arba kitaip pažeidžia mūsų taisykles ar politiką;

●     kuriuo siekiama terorizuoti, priekabiauti, žeminti ar įbauginti asmenį ar asmenų grupę dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės kilmės, amžiaus ar negalios;

●     kuris pažeidžia bet kurį patentą, prekių ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, teisę į vardą ir atvaizdą, ar bet kurią kitą bet kurio asmens nuosavybės teisę;

●     kuris yra neteisėta arba nepageidaujama reklama, nepageidaujami ar masiškai siunčiami el. laiškai (angl. spamming), grandininiai laiškai, bet kokios kitos formos nepageidaujamas siūlymas ar bet kokios formos loterija ar azartiniai lošimai;

●     kuriame yra programinės įrangos virusų arba bet kokio kitokio programinio kodo, skaitmeninių failų ar kompiuterių programų, kurie yra sukurti ar skirti sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą arba sutrikdyti arba gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių bet kurio trečiojo asmens duomenų ar kitos informacijos; arba

●     kuriame apsimestinai pasisakoma bet kurio juridinio ar fizinio asmens, įskaitant bet kurį iš mūsų darbuotojų ar atstovų, vardu.

Mes neturime nieko bendro su bet kokios trečiųjų asmenų Svetainės naudotojų įkeltos arba pateiktos medžiagos turiniu ir neprisiimame jokios su tuo susijusios atsakomybės. Paprastai mes netikriname, nesekame ir neredaguojame naudojantis ryšio paslaugomis, interneto pokalbių svetainėse, pranešimų lentose, naujienų grupėse, programinės įrangos bibliotekose ar naudojantis kitomis Svetainėje ar per jas teikiamomis interaktyviomis paslaugomis naudotojų paskelbto turinio.

Tačiau mes ir mūsų atstovai turime teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokį turinį, kuris, mūsų manymu, neatitinka šių Sąlygų bei kitų mūsų Svetainės nuostatų dėl naudotojų elgesio arba yra kitaip žalingas, nepriimtinas ar neatitinka tikrovės.

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį tokio turinio nepašalinimą ar delsimą jį pašalinti. Jūs sutinkate su tokiu pašalinimu ir atsisakote teisės mums reikšti bet kokias su tokio turinio pašalinimu susijusias pretenzijas.

Be to, Jūs neturite teisės savo paskyros naudoti siekiant apeiti kitos paskyros apsaugą ar mėginti įgyti neleistiną prieigą prie kito tinklo ar serverio. Jūs ar kiti teisėti Svetainės naudotojai gali neturėti prieigos prie tam tikrų Svetainės sričių. Jūs netrukdysite kitiems asmenims jų naudai ar pramogai naudotis Svetaine ar kitomis panašiomis paslaugomis. Sistemų arba tinklo apsaugą apėjusiems Naudotojams gali kilti baudžiamoji ar civilinė atsakomybė.

Jūs sutinkate, kad Jums pažeidus bet kurią iš pirmiau minėtų nuostatų mes bet kuriuo metu, savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo, galime nutraukti Jūsų narystę, paskyrą ar bet kokį kitą ryšį su mūsų Svetaine. Be to, Jūs įsipareigojate visapusiškai bendradarbiauti tiriant sistemų ar tinklo apsaugos pažeidimus kitose svetainėse, įskaitant bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis tiriant įtariamas nusikalstamas veikas.

 

7. TREČIŲJŲ ASMENŲ SVETAINĖS, INFORMACIJA IR PASLAUGOS

 

Svetainė gali Jus nukreipti į kitas interneto svetaines, kitas programėles arba jose gali būti kitokių nuorodų į kitų asmenų teikiamus informaciją, dokumentus, programinę įrangą, medžiagą ir (arba) paslaugas. Šiose svetainėse gali būti informacijos ar medžiagos, kuri kai kuriems žmonėms gali atrodyti netinkama ar įžeidžianti.

Mes nekontroliuojame šių kitų svetainių ir asmenų ir Jūs pripažįstate, kad mes neatsakome už tokių svetainių turinio tikslumą, autorių teisių apsaugos užtikrinimą jose, jų teisėtumą, padorumą ar bet kokį kitą tokių svetainių turinio aspektą, taip pat mes neprisiimame atsakomybės už klaidas ar praleidimus nuorodose į kitus asmenis ar jų produktus ir paslaugas. Toks nukreipimas ar nuoroda yra skirti naudotojų patogumui ir nereiškia, kad mes patvirtinome svetainę ar asmenį ar esame susiję su juo bei nereiškia jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos.

Mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už kitų asmenų svetainių turinį.

Bet kokia dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo atsiradusi ar su jais susijusi žala ar nuostoliai nesudaro pagrindo kilti mūsų atsakomybei. Todėl mes rekomenduojame atidžiai perskaityti visas kitų asmenų jums pateiktas sąlygas ir kitą būtiną informaciją ir jomis vadovautis.

Nepriimame ir nenagrinėjame jokių pretenzijų, skundų, reikalavimų, kaltinimų, pastabų, klausimų ar užklausų dėl trečiųjų asmenų paslaugų, šių paslaugų teikimo, bet kokių kitų veiksmų ar neveikimo; kadangi jie yra už mūsų atsakomybės ribų, juos reikia adresuoti ir teikti konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims.

 

8. INFORMACIJA APIE INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ

 

Šių Sąlygų prasme „turinys“ – tai bet kokia informacija, duomenys, susirašinėjimai, programinė įranga, fotografijos, vaizdo įrašai, piešiniai, muzika, garsai ir kita medžiaga bei paslaugos, kurias naudotojai gali peržiūrėti mūsų Svetainėje. Jam, be kita ko, priskiriama pranešimų lentos, interneto pokalbiai ir kitoks originalus turinys.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visas Svetainėje Jums pateikiamas turinys yra saugomas autorių teisių, prekių ženklų, paslaugų ženklų, patentų ar kitų nuosavybės teisių ir įstatymų bei priklauso tik „LT projects“ ir (arba) jos Susijusiems asmenims. Turinį naudoti galite tik mūsų ar konkretaus turinio teikėjo aiškiai nustatytomis sąlygomis.

Išskyrus vieną išimtinai asmeniniam naudojimui pasidarytą kopiją, Jūs neturite teisės, bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško mūsų ar konkretaus turinio teikėjo sutikimo, atgaminti, dauginti, keisti, pakartotinai paskelbti, įkelti, paviešinti, perduoti ar platinti bet kokių Svetainėje esančių dokumentų ar informacijos ir Jūs asmeniškai atsakote už prievolės gauti sutikimą prieš panaudojant Svetainėje pateiktą autorių teisių saugomą medžiagą įvykdymą. Bet koks Svetainėje pateiktos medžiagos panaudojimas negavus sutikimo gali pažeisti autorių teises, prekių ženklus reglamentuojančius įstatymus ir kitus galiojančius įstatymus bei užtraukti baudžiamąją arba civilinę atsakomybę.

Mes ir mūsų Susiję asmenys nepareiškiame ir negarantuojame, kad Jums panaudojus Svetainėje pateiktą ar per jas gautą medžiagą nebus pažeistos trečiųjų asmenų teisės.

Visi Svetainėje matomi grafikos elementai, piktogramos, logotipai ir paslaugų pavadinimai yra „LT projects“ arba jos Susijusių asmenų registruoti prekių ženklai ar kita intelektinė nuosavybė, o jei jie nepriklauso „LT projects“ ar jos Susijusiems asmenims – jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Nė viena šių Sąlygų nuostata nesuteikia Jums teisės naudoti bet kurio prekių ženklo, paslaugos ženklo, logotipo, piktogramos, kito grafikos elemento ir (arba) „LT projects“, jos Susijusių asmenų ar kitų savininkų pavadinimų.

Copyright © LT projects, UAB. Visos teisės saugomos.

 

9. MEDŽIAGOS NAUDOJIMAS BE SUTIKIMO

 

Kaip numatyta mūsų Privatumo sutartyje, bet kokia į Svetainę arba mums, nepriklausomai nuo priežasties, elektroniniu paštu, paštu ar kitomis priemonėmis Jūsų nusiųsta raštiška informacija ar medžiaga, bus laikoma nekonfidencialia ir nesaugoma autorių teisių. Nors Jūs išsaugote visas teises į tokią raštišką informaciją ar medžiagą, Jūs mums ir mūsų atstovams bei Susijusiems asmenims suteikiate neišimtinę, apmokėtą, neterminuotą ir visame pasaulyje galiojančią teisę atgaminti, platinti, rodyti, atlikti, išleisti, versti, adaptuoti, keisti ir kitaip bet kokiu tikslu naudoti tokią medžiagą, nepriklausomai nuo formos ar laikmenos (nežinomos ar šiuo metu nežinomos), kurioje ji naudojama, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) naudojimą komerciniais tikslais.

Prašome neteikti mums konfidencialios ar autorių teisių saugomos informacijos, nebent tarp mūsų būtų susitarta kitaip. Mes taip pat negalime priimti savo iniciatyva Jūsų teikiamų siūlymų ar rekomendacijų, todėl prašome jokiomis aplinkybėmis jų neteikti.

Mes gerbiame kitų asmenų intelektinę nuosavybę ir prašome Jūsų elgtis taip pat. Jei Jūs ar kuris nors Svetainės naudotojas mano, kad Svetainėje paskelbta informacija pažeidžia jo autorių teises, teises į prekių ženklą ar kitas nuosavybės teises, Jūs arba naudotojas turėtų nedelsdami nusiųsti pranešimą mūsų Paskirtajam atstovui (kuris nurodytas žemiau) .

Kad pranešimas būtų laikomas galiojančiu, jame:

1. Išsamiai apibūdinkite autorių teisių saugomą kūrinį, prekių ženklą ar kitas nuosavybės teises, kurios, Jūsų manymu, buvo pažeistos, arba pateikite kitą informaciją, kurios pakaktų siekiant nustatyti pažeistą teisę).

2. Nurodykite medžiagą, kuri, Jūsų tvirtinimu, pažeidžia 1 punkte nurodytą intelektinę nuosavybę.

3. Pateikite pakankamai informacijos, kad su Jumis galėtume susisiekti (pageidautina – el. pašto adresą).

4. Jei įmanoma, pateikite pakankamai informacijos, kad galėtume informuoti tariamai pažeidžiančio Svetainės ar kito turinio savininką / administratorių (pageidautina – el. pašto adresą).

5. Įtraukite šį teiginį: „Sąžiningai pareiškiu, jog esu įsitikinęs(-usi), kad intelektinės nuosavybės savininkas, jo atstovas arba įstatymas nėra suteikęs teisės naudoti pirmiau įvardytų intelektinės nuosavybės objektų ir dėl to įtariu teisių pažeidimą“.

6. Įtraukite šį teiginį: „Žinodamas(-a) man galinčią kilti atsakomybę už melagingą liudijimą, prisiekiu, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad aš esu intelektinės nuosavybės objekto savininkas(-ė) arba esu įgaliotas(-a) veikti įtariamai pažeistos išimtinės teisės savininko vardu.“

7. Pasirašykite dokumentą.

8. Raštišką pranešimą nusiųskite šiuo adresu:

Paskirtasis atstovas įtariamo pažeidimo klausimu:

Kontaktinis asmuo: LT projects, UAB

Adresas: Šiaurės pr. 5B, LT-49191 Kaunas, Lietuva.

El. paštas: info@fordentist.lt

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad gavę pranešimą apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą mes turime teisę iš mūsų Svetainės nedelsiant pašalinti nurodytą medžiagą ir tai nesukels mūsų atsakomybės Jūsų ar kito asmens atžvilgiu. Visos ir bet kurios skundą pateikusios šalies ir iš pradžių medžiagą paskelbusio asmens pretenzijos išsprendžiamos tiesiogiai tarp suinteresuotų šalių.

 

10. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

 

Visos Svetainėje pateikiamos medžiagos ir paslaugos yra „tokios, kokios yra“ ir „tokios, kokios pateiktos“, be jokių tiesiogiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo prekybai arba tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas arba garantiją dėl pažeidimo nebuvimo.

Neapribojant to, kas pirmiau nustatyta, mes neteikiame jokių garantijų, kad:

●     paslaugos ir medžiagos atitiks Jūsų poreikius;

●     paslaugos ir medžiagos bus teikiamos nepertraukiamai, laiku, bus saugios ar jose nebus klaidų;

●     galimi paslaugų ar medžiagos panaudojimo rezultatai bus veiksmingi, tikslūs ar patikimi;

●     bet kokių mūsų ar mūsų Susijusių asmenų produktų, paslaugų ar informacijos, kuriuos įsigijote ar gavote iš svetainės, kokybė atitiks Jūsų lūkesčius ar kad juose nebus klaidų, netikslumų ar trūkumų.

Svetainėje gali pasitaikyti techninio ar kitokio pobūdžio klaidų, netikslumų ar rašybos klaidų. Mes turime teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti Svetainėje pateiktą medžiagą ir paslaugas, įskaitant bet kurių jose išvardytų produktų kainas ir aprašymus. Svetainėje pateikta medžiaga ar paslaugos gali būti pasenusios ir mes neprivalome tokios medžiagos ar paslaugų atnaujinti.

Paslaugų naudojimas arba bet kokios medžiagos parsisiuntimas ar kitoks įsigijimas per Svetainę atliekamas Jūsų nuožiūra ir rizika, Jums sutinkant, kad būsite visiškai atsakingas už bet kokią tokiais veiksmais padarytą žalą Jūsų kompiuterio sistemai ar duomenų praradimą.

Naudodamiesi Svetaine galite turėti galimybių su kitais naudotojais ir pardavėjais sudaryti komercinius sandorius. Jūs pripažįstate, kad visi su bet kokiomis bet kokio asmens siūlomomis prekėmis ar paslaugomis susiję sandoriai, įskaitant, bet neapsiribojant, su tokiais sandoriais susijusias pirkimo sąlygas, apmokėjimo sąlygas, kokybės garantiją ir kitas garantijas, techninio aptarnavimo ir pristatymo sąlygas, yra sudaryti tik tarp tokių prekių ir paslaugų pirkėjo ar pardavėjo ir Jūsų.

Mes nesuteikiame jokios garantijos dėl bet kokių per Svetainę sudarytų sandorių, ir Jūs suprantate ir sutinkate, kad tokie sandoriai bus sudaromi visiškai Jūsų pačių rizika. Bet kokią su bet kokiais trečiųjų asmenų Svetainėje esančiais ar per jas teikiamais produktais, paslaugomis, medžiagomis ar informacija suteikia tik trečiasis asmuo, o ne mes ar bet kuris kitas mūsų Susijęs asmuo.

Svetainėje pateikiamas turinys neretai atspindi informacijos teikėjo, Svetainės naudotojo ar kito su mumis nesusijusio fizinio ar juridinio asmens nuomonę ir požiūrį. Mes nepritariame ir neprisiimame atsakomybės už bet kokią bet kurio asmens, išskyrus jam suteiktų įgaliojimų ribose pasisakantį „LT projects“ įgaliotą spaudos atstovą, pateiktą nuomonę, rekomendaciją ar pareiškimą. Daugiau informacijos rasite įvairiose Svetainėss skiltyse paskelbtose konkrečiose redakcinėse politikose.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad yra galimi laikini paslaugų teikimo per Svetainę sutrikimai. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad mes nekontroliuojame trečiųjų asmenų tinklų, kuriais galimai naudojatės prisijungti prie Svetainės, todėl duomenų perdavimo kitų asmenų tinklais vėlavimai ir sutrikimai nuo mūsų nepriklauso.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad Svetainėje esančios paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ arba „tokios, kokios pateiktos“ ir kad mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio naudotojo pranešimo ar jo individualių parinkčių atlikimą laiku, ištrynimą, nepristatymą, ar neišsaugojimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose tam tikrų garantijų atsisakymas yra negalimas, todėl kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų Jums gali būti netaikomi.

 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

Mes ar mūsų Susiję asmenys Jokiu būdu nesame atsakingi Jums ar trečiajam asmeniui už bet kokius dėl naudojimosi Svetaine ar bet kokia kita interneto svetaine, nuorodos į kurią buvo pateiktos Svetainėje, patirtus specialiuosius, baudinius, atsitiktinius, netiesioginius, pasekminius ar bet kokius kitokius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, kurie buvo patirti dėl negalėjimo naudotis, duomenų praradimo ar negauto pelno, nepriklausomai nuo to, ar mums buvo pranešta apie tokių nuostolių atsiradimo tikimybę, ar ne ir nepriklausomai nuo atsakomybės teorijos.

Be to, mes jokiais atvejais neatsakome už Svetainėje siūlomas trečiųjų asmenų prekes ir paslaugas arba už pagalbą per Svetainę vykdant komercinius sandorius, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymų apdorojimą, išskyrus „LT projects“ tiesiogiai Jums siūlomas prekes ir paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose draudžiama atsisakyti atsakomybės už pasekminių ar atsitiktinių nuostolių sukėlimą ar ją apriboti, todėl pirmiau minėti apribojimai Jums gali būti netaikomi.

 

12. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

 

Jūs sutinkate mūsų prašymu ginti mus ir mūsų Susijusius asmenis nuo visų su Jūsų naudojimusi Svetaine ar netinkamu naudojimusi jomis susijusių įsipareigojimų, pretenzijų ir išlaidų, įskaitant teisinio atstovavimo išlaidas, mums ir mūsų Susijusiems asmenims atlyginti susijusią žalą ir iš mūsų ir mūsų Susiję asmenys nereikalauti Jūsų patirtų susijusių nuostolių atlyginimo. Mes pasiliekame teisę bet kokiu klausimu, dėl kurio Jūs įsipareigojate mums atlyginti žalą, savo sąskaita patys imtis gynybos ir kontrolės, o Jūs tokiu atveju bendradarbiausite su mumis mums naudojantis bet kokiomis galimomis teisinės gynybos priemonėmis.

 

13. SAUGA IR SLAPTAŽODIS

 

Užsiregistravęs(-usi) Svetainėje, Jūs asmeniškai atsakote už Jūsų slaptažodžio ir paskyros slaptumo išsaugojimą, taip pat už bet kokius ir visus naudojant Jūsų slaptažodį ir paskyrą padarytus pareiškimus, veiksmus ar neveikimą.

Todėl privalote imtis priemonių, kad Jūsų slaptažodžio ir paskyros nepasiektų kiti asmenys. Mūsų darbuotojai niekuomet neklaus Jūsų slaptažodžio. Jūs neturite teisės niekam perduoti ir su niekuo dalintis savo paskyra, o Jums perdavus ar pasidalinus savo paskyra mes pasiliekame teisę nedelsiant išjungti Jūsų paskyrą.

 

14. DALYVAVIMAS REKLAMINĖSE AKCIJOSE

 

Kartkartėmis Svetainėje gali būti trečiųjų asmenų siūlomų reklaminių skelbimų. Jūs turite teisę susisiekti su Svetainėje savo produktus pristatančiais reklamuotojais ir dalyvauti jų reklaminėse akcijose. Bet koks tokio pobūdžio susirašinėjimas ar reklaminės akcijos, įskaitant apmokėjimą už prekes bei paslaugas ir jų suteikimą/pristatymą bei visos kitos su tokio pobūdžio susirašinėjimu ar reklaminėmis akcijomis susijusios sąlygos, garantijos ar pareiškimai yra susisieję išimtinai su Jumis ir reklamuotoju. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimo dėl bet kurios tokio susirašinėjimo ar reklaminės akcijos dalies.

 

15. EL. LAIŠKŲ IR PRANEŠIMŲ SIUNTIMO, TINKLARAŠČIŲ IR INTERNETO POKALBIŲ PASLAUGOS

 

Svetainės naudotojams galime tiesiogiai teikti el. laiškų ir pranešimų siuntimo, tinklaraščių ar interneto pokalbių paslaugas (bendrai vadinamas „Ryšių paslaugomis“). Ryšių paslaugų teikimui galime pasitelkti ir trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas. Mes pateikiame atskirus papildomus Jūsų ir mūsų santykius apibrėžiančius susitarimus, kurie apima šias Sąlygas, išskyrus kai aiškiai nurodyta kitaip arba kai juose yra joms prieštaraujančių nuostatų.

Naudotojų apsaugos nuo masiškai siunčiamų nepageidaujamų el. laiškų (angl. spam) ir (arba) kitų rūšių elektroninių pranešimų tikslu galime naudoti automatines stebėsenos technologijas.

 

16. SIŪLYMŲ PATEIKIMO POLITIKA

 

Siūlymų pateikimo sąlygos

Pateikdami „LT projects“ bet kokius pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad:

●     Jūsų pareiškimai ir jų turinys automatiškai tampa „LT projects“ nuosavybe, nemokant Jums jokio atlyginimo;

●     “LT projects“ turi teisę bet kokiu tikslu ir bet kokiu būdu naudoti arba perskirstyti pareiškimus ir jų turinį;

●     “LT projects“ neprivalo peržiūrėti pareiškimų;

●     pareiškimams netaikoma konfidencialumo pareiga.

Atsiliepimai apie produktą

„LT projects“ laukia Jūsų atsiliepimų apie daugelį „LT projects“ veiklos sričių. Norime Jūsų paprašyti, kad norėdami mums pateikti savo atsiliepimą – o mes viliamės, kad būtent taip ir yra – naudotumėte el. paštą info@fordentist.lt arba pasirinktumėte iš daugelio kitų tam skirtų priemonių. Pateikite tik konkrečius atsiliepimus apie esamus „LT projects“ produktus ar rinkodaros strategijas; neįtraukite tokių siūlymų, kurie pagal „LT projects“ politiką laikomi nepriimtinais ar nesvarstytinais. Tai vienas iš daugelio „LT projects“ naudojamų būdų, skirtų išsiaiškinti, kaip geriausiai patenkinti Jūsų poreikius.

 

Atsiliepimai ir informacija

Bet koks Svetainėje nurodytais el. pašto adresais, naudojantis Svetaine ar bet kuria kita priemone Jūsų pateiktas atsiliepimas nelaikomas konfidencialiu. „LT projects“  tokia informacija gali naudotis be apribojimų.

17. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

 

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Atkreipiame dėmesį, kad šios Sąlygos yra išverstos iš lietuvių kalbą, todėl bet kokio ginčo atveju bus remiamasi originaliu Sąlygų tekstu lietuvių kalba.

Bet koks su mumis, Svetaine susijęs ginčas sprendžiamas šalių tarpusavio derybomis.

Nepavykus išspręsti ginčo taip, kaip nurodyta pirmiau, jis turi būti išspręstas naudojantis Elektroniniu ginčų sprendimu, jei Elektroninis ginčų sprendimas galimas esant konkrečiai situacijai: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

Visais kitais atvejais ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jei turite daugiau klausimų, prašome kreiptis:

UAB  „LT Projects“

Juridinio asmens kodas: 302462987

Adresas: Šiaurės pr. 5B, LT-49191 Kaunas, Lietuva.

Kontaktai: info@fordentist.lt

2021-10-01